MIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g)

Výrobce:
MIBO
Kategorie:
Kód produktu:
#MB-8213
Vaše cena:
5,90 €
Dostupnost:
skladem, Odesíláme dnes 5. 3.
Bude doručeno:
Evropa7. 3.–10. 3.

Varianty produktu

NázevStavCena
MIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g) - anglický manuálMIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g) - anglický manuálskladem 10 ks 5,90 €
MIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g) - německý manuálMIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g) - německý manuálskladem 13 ks 5,90 €
MIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g) - český manuálMIBO Racing Foam vteřinové lepidlo (20g) - český manuálskladem 13 ks 5,90 €

MIBO Racing Foam vteřinové lepidlo je vyvinuto pro kategorie s mechovými pneumatikami. Speciální viskozita lepidla přináší silnou a spolehlivou vazbu mezi spojovanými povrchy.

Kompaktní design 20g lahvičky zajišťuje přesnou aplikaci a zaručuje maximální kontrolu a přesnost při používání. Její velikost optimalizuje manipulaci a umožňuje pečlivé a kontrolované dávkování lepidla.

Bezpečnostní informace:

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Varování
Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát
Může způsobit podráždění dýchacích cest. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

UFI: E5FW-NMFM-M10P-EAH9

Loading...